Petanque 2018

Als we dit schrijven zit de zomer van 2018 er alweer op. We zullen hem zeker herinneren als een echte Franse zomer met echt Frans petanqueweer. Gelukkig speelt het zich allemaal een beetje af in de avonduren wanneer de temperaturen tot normale proporties zijn gedaald maar daarom niet minder aangenaam zijn.

Een hele zomer lang, van begin juni tot eind augustus, werd er weer gesmeten, gediscussieerd en gezeverd zoals we dat reeds sinds jaren gewend zijn. Iedereen is dan ook steeds present als de omstandigheden het enigszins toelaten.

En dan, helemaal op het einde, lijken de weergoden ons toch nog in de steek te zullen laten. De laatste dag, de finale, wordt buien afgewisseld met regen en mogelijk onweer voorspeld. Onmiddellijke actie dringt zich op en er wordt beslist om de finale met een dag te vervroegen.
We kunnen de finale uiteindelijk spelen zoals we de ganse zomer hebben gespeeld. Schitterend.

Hoewel deelnemen belangrijker is dan winnen, is goed presteren toch ook belangrijk al was het maar voor de eer. Onze oudste deelnemer die een heel regelmatige speler is werd de verdiende overwinnaar.

De uitslag:

1) Daniël Lippens
2) Herman Van Spitael
3) Marc Lippens
4) Maria Van Damme
5) Luc Rogiers
    John Linthout
    Miel Lippens
8) Johan Geldof
9) Luc De Brauwer
10) Marc De Clercq
11) Hilde Ringoet
12) Nicolas De Mey
13) Jozef Peleman
14) Etienne Cool
      Laura Linthout
16) Marie-Louise Hermans
17) André Van  Hauwermeiren
18) Jozef Knop

 

 

Zo begint het, de onschuldige hand verricht de trekking. De spelleider doet de naamafroeping per terrein. En daar gaan we.
Geraak er maar eens tussen. Lichtjes door de knieën gaan en de kont goed achteruit. Concentratie voor de worp.
Neem daar eens een voorbeeld aan. Dat wordt meten. Nog zo jong en nu al moe?
De winnaars worden gefeliciteerd. Oude liefde roest niet. In afwachting van de einduitslag eerst de dorstigen laven.
We zullen het weldra gaan weten. Sorry Luc maar het zal niet voor dit jaar zijn. The day after, aanschuiven voor de BBQ.
De sossissen liggen al te blinken. En of het smaakte. Geen tijd om naar het vogeltje te kijken.
Ze hebben Jozef ooit wijs gemaakt dat de laatsten de eersten zullen zijn en hij gelooft het nog steeds. Dit is em, de enige echte winnaar.